Fima Mast servantkran krom

Minimalistisk design med vannsparing