RK AS  v/ HALLAND & FOSSE AS
RK AS  v/ HALLAND & FOSSE AS

VÅR JOBB ER Å GI DEG KVALITET - DET GJØR VI MED GODT HÅNDVERK OG LØSNINGER SOM VARER

TJENESTER VI TILBYR • Sanitæranlegg, Nybygg, rehabilitering, landbruk og næringsbygg. • VA-anlegg • Varmeanlegg • Alle typer varmepumper, luft-luft, luft-vann, væske-vann, avtrekksvarmepumper, tappevannvarmepumper. • Vannbehandling av varme- og kjøleanlegg. • Minirenseanlegg • Plastsveising PE, PP og PVC (Havbruk og VA)

TJENESTER

Butikk