Hva er viktig å tenke på når man skal bygge et baderom?

Det er egne behov som bør settes høyest når man skal velge seg ut nytt bad. Det første man bør tenke på er hva en trenger og funksjonaliteten på rommet som skal formes. Deretter ville jeg valgt form og farger.

1.

—Egne behov er det man bør sette høyest når man skal tenke på å forme et nytt våtrom.


Behovene er like indiviuelle som det fins mennesker, og det er ikke allltids like enkelt å vite hvilken ende man skal starte. Derfor er det best å avklare hva slags ambisjoner og hvilken praktiske behov du har.
Nå  åpnes veien opp for de mange mulighetene som fins.
IP soner illustrasjon.jpg

 

2.

—Plass er en viktig del av beslutningsprosessen og med på å avgjøre funksjon, behov og uttrykk. 

Når man så kommer til plass utnyttelse så er dette veldig individuelt, noen ønsker større plass mellom utstyr og andre ønsker et mer kompakt oppsett.
Plassering av utstyr er helt essensielt med tanke funksjonaliteten i baderommet. AlternaBad har ulike produktvalg som vil kunne tiltale de aller fleste, samt godt dekket med annet som komplimemnterer baderommet.
Alle disse valgene er individuelle og med hjelp fra en fagperson kan man sikre at de valg som tas vil dekke kundens behov og ønsker .
Sand mini.jpgBerloni_All Day_01_CL01 120 hvit matt ovenfra åpen skuff.jpg

3.

—Form & farge er det neste som bør velges.
Dette hjelper fagpersoner videre med å finne ut hva slags teknisk utstyr badet kan trenge.

Her bestemmes utrykket du ønsker å ha på rommet.
Man velger foreksempel flis, våtromsplater, microcement eller rett og slett en kombinasjon av disse. Den siste tiden har kombinasjon vært et populært valg. For eksempel flis og microcement eller flis og panel som ofte blir brukt.
Skal du ha et rundt speil eller firkantet? Hvordan farge på servanten ser du for deg, eller hva slags armatur ønsker du å ha?
Hvorvidt om du ønsker et sømøst uttrykk på badet, eller kombinasjon, så vil  materialvalget bli et viktig bindeledd for utstyrsvalget.


05.09.2022
Alterna Bad
© 2024 Brødrene Dahl. All Rights Reserved.